Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc kiểm tra việc thực hiện dự án Cấy thêm TBA chống quá tải đường lưới điện tại xóm Ba luồng-Khe khoang

2020-05-07 14:23:00.0

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng điện năng phục vụ phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, An ninh Quốc phòng và nhu cầu sản xuất sinh hoạt của Nhân dân. Công ty điện lực Thái Nguyên đầu tư dự án Cấy thêm TBA phân phối chống quá tải cho khu vực huyện Phú Lương năm 2020 trong đó tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên ninh cũng nằm trong dự án. 

 

Đồng chí Lâm Văn Tùng( Bí thư Đảng Ủy) Đ/c Triệu Văn Sơn ( Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc)

Ngày 7.5.2020 Lãnh đạo Đảng ủy, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc kiểm tra thực tế quá trình thực hiện dự án cấy TBA tại xóm Ba Luồng- Khe khoang, Lãnh đạo đề nghị ban vận động xóm phối hợp với cơ quan đoàn thể vận động các hộ dân tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng thi công đảm bảo cho dự án được hoàn thành theo tiến độ.

Các đồng chí Lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện dự án tại cơ sở

Nhấn vào đây để tải

 

Hoàng Thị Chinh