Truy cập nội dung luôn

Số điện thoại cần biết

2017-11-06 09:21:00.0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803. 855. 506

 

Trung tâm Thông tin – xúc tiến Du lịch

Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên

 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803. 757 916/ 02803.855 851

 

Công an tỉnh

Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên

 

Công an thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803. 851296

 

Cảnh sát cơ động 113

Cảnh sát PCCC: 114

Cấp cứu: 115

 

Bưu điện tỉnh

Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803. 759 569

 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Địa chỉ: Đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên

 

Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Phú Đình, huyện Định Hóa

Điện thoại: 02806. 450 159

 

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803. 753 266

 

Ngân hành Công thương Việt Nam (VIETINBANK)

Địa chỉ: Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803. 855 100

 

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự