Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hoạt động "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018 tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vũ Chấn

2018-01-19 17:04:00.0

Sáng nay, ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vũ Chấn đã diễn ra hoạt động  "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018 tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vũ Chấn

cụ thể: tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vũ Chấn đã nhận được 560 xất quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách người có công. Trong đó:

- Đoàn Thành phố Thái Nguyên đã trao 260 xuất quà với tổng trị giá 130 triệu đồng;

- Các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã trao 300 xuất quà với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.