Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng kết ngành văn hóa thông tin và ngành Lao động Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

2020-01-07 08:29:00.0

 

Ngày 3/1, Ủy ban Nhân dân  huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa và Thông tin, ngành Lao động Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự có lãnh đạo các phòng Văn hóa và Thông tin, Lao động thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, các hội đoàn thể, phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo, cán bộ văn hóa 15 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn.

Các cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

          Trong năm 2019, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao và tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện diễn ra khá sôi nổi và hiệu quả. Ngành Văn hóa - Thông tin từ huyện đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ hội Đền Đuổm năm 2019, phát động tết trồng cây; tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết đại hội nông dân; Giao nhận quân năm 2019, Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên…. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được tập trung triển khai cụ thể đến từng địa phương; toàn huyện có 93,1% gia đình văn hóa; 94,8% làng bản đạt danh hiệu văn hóa. Công tác kiểm tra quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn được tiến hành thường xuyên. Tiếp tục hướng dẫn các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức tập huấn bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “ Múa tắc xình:, xây dựng các mô hình điểm về văn hóa văn nghệ tại cơ sở…

     Năm 2020, Ngành Văn hóa – Thông tin huyện tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả toàn diện trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao, du lịch trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong hiếu, hỷ, lễ hội… Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động quảng bá, điểm du lịch, đẩy mạnh công tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao,…

Trong lĩnh vực Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội: Năm 2019, huyện đã giải quyết việc làm cho trên 2.200  lao động bằng 111%  kế hoạch. Để đạt được kết quả này, Uỷ ban Nhân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các ban ngành phối hợp với các doanh nghiệp tuyển lao động trong nước và ngoài nước. Công tác an toàn vệ sinh lao động đã được tổ chức thực hiện khá tốt, đã thành lập được Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 11 doanh nghiệp và 7 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn. Chính sách an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Hoàn thành thủ tục đưa trên 200 người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng của tỉnh. Trong năm có 112 hộ được hỗ trợ làm nhà theo quyết định số 22 của Thủ tướng chính phủ, trong đó 50 hộ xây mới, 62 hộ sửa chữa, với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng … Trong lĩnh vực an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và giảm nghèo: năm 2019 có 638 hộ thoát nghèo bằng 2,28%; số hộ thoát cận nghèo là 222 hộ bằng 0.94%. Chỉ đạo các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trong dịp tết nguyên đán, thực hiện tốt công tác hỗ trợ đảm bảo không để trường hợp nào không có tết...

Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 7 cơ quan tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 5 xóm, phố được khen thưởng xóm văn hóa 5 năm liên tục;  3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

Tin, ảnh: Lan Anh + Kim ThăngThống kê truy cập

Đang truy cập:1798

Tổng truy cập: 8285