Truy cập nội dung luôn

Xã La Hiên huyện Võ Nhai đón nhận Bằng công nhận tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn Nông thôn mới

2017-02-27 15:11:00.0

Sáng ngày 25/2. Xã La Hiên đã long trọng tổ chức buổi Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng công nhận tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn Nông thôn mới.

La Hiên là một trong 35 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong tỉnh được tỉnh Thái Nguyên chọn làm điểm trong xây dựng Nông thôn mới. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình này, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong thời gian thực hiện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã phát huy thế mạnh trong sản xuất của người dân trên địa bàn, tập chung chỉ đạo cho nhân dân phát triển diện tích các loại cây ăn quả như cây na, cây nhãn, cây bưởi diễn, tính đến hiện nay toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có 300 ha cây ăn quả, tập chung tại một số xóm như Hiên Minh, Hiên Bình, Làng Lai và xóm Na Đồng. Bên cạnh đó cũng chú trọng cho nhân dân phát triển chăn nuôi, qua đó hình thành các trang trại chăn nuôi lợn, gà với quy mô vài nghìn con. Trong việc huy động các nguồn lực tập chung cho xây dựng Nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới sau 6 năm là trên 142 tỷ đồng, trong đó có 95 hộ dân hiến đất với: 16.230 m2, đóng góp tiền mặt là trên 9 tỷ đồng cùng trên 58.000 ngày công lao động tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới.
Đến nay, diện mạo của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã có sự thay đổi rõ nét đó là: trên 61km đường giao thông của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã được bê tông hóa ; 96% tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 94% số hộ có nhà ở đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,5 triệu đồng/năm.
Tại buổi lễ, đã tiến hành công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, công nhận tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên huyện Võ Nhai đạt danh hiệu tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016.

Đ/c Hà Thị Bích Hồng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM cho tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên

Nhân dịp này, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Nông thôn mới của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.


Anh Tuấn ( Đài TT - Th Võ Nhai)