Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM ở Bình Long

2020-03-11 13:19:00.0

Sáng 10/3, UBND huyện Võ Nhai đã có buổi làm việc với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long về công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo kế hoạch, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2020. Tuy vậy, tính đến nay, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn 5 tiêu chí chưa đạt. Cụ thể: Đối với tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn có 2 nhà văn hóa xóm chưa đạt. Đối với tiêu chí Nhà ở dân cư, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn 4 nhà tạm, dột nát. Riêng tiêu chí Thu nhập bình, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc mới đạt 29 triệu đồng/người/năm (yêu cầu tiêu chí là 36 triệu đồng/người/năm). Đối với tiêu chí Hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn 253 hộ (chiếm 16,91%), trong đó có 42 hộ thuộc đối tượng bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội). Đối với tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chưa quy hoạch được nghĩa địa, nghĩa trang tại các xóm. Công tác xử lý rác thải, chất thải, nước thải chưa đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh mới đạt trên 50%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long cũng báo cáo với UBND huyện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tập trung giải phóng mặt bằng Khu thể thao tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; huy động các nguồn lực xây dựng Nhà văn hóa xóm Vẽn; huy động nguồn lực hỗ trợ 5 hộ dân trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa xõm, liên xóm; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường...

Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long trong thực hiện các tiêu chí NTM. Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để tập trung rà soát, đánh giá thật kỹ thực trạng từng tiêu chí; các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc để nắm bất tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, đồng thời phối hợp với ngành dọc của tỉnh để có sự hướng dẫn, giúp đỡ cho tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc kịp thời...

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)