Truy cập nội dung luôn

Ra mắt hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông nghiệp sạch Tràng Xá

2019-12-10 16:13:00.0

Sáng 09/12/2019, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá  huyện Võ Nhai đã tổ chức Lễ ra mắt hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (HTX) nông nghiệp sạch Tràng Xá. Tham dự Lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; Huyện đoàn Võ Nhai; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Với ý tưởng ban đầu là Tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế Tràng Xá, tháng 9-2019, Đoàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá đã tập hợp 69 mô hình kinh tế tiêu biểu trong tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cùng đóng góp kinh phí đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Kạn và các huyện trong tỉnh. Tháng 10 năm 2019, Liên minh HTX đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các chính sách hỗ trợ hội viên cho 178 hộ nông dân trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Tháng 10 năm 2019, HTX Nông nghiệp sạch Tràng Xá được thành lập với 56 thành viên (trong đó có 32 thành viên dưới 35 tuổi, 24 thành viên trên 35 tuổi).

HTX được thành lập nhằm: Liên kết cùng giúp đỡ, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình; xây dựng thương hiệu nông sản sạch Tràng Xá, có điều kiện tốt để cạnh tranh với các sản phẩm nông sản ngoài huyện; tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất...

    Triệu Nhài (Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông)