Truy cập nội dung luôn

Phát động phong trào thi đua " Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

2017-05-26 14:10:00.0

Sáng ngày 26/5/2017, huyện Võ Nhai đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua " Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

\


Đến dự với buổi Lễ có lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; huyện Võ Nhai có đ/c Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đ/c Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; các cơ quan đơn vị, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 

Đ/c Dương Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai phát động phong trào thi đua " Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới"
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua phong trào thi đua " Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới" đã được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; phát huy được vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện Võ Nhai đã huy động và thực hiện được trên 480 tỷ đồng. Hiện nay nhiều địa phương đã lựa chọn được các dự án ưu tiên để đầu tư phát triển nhằm khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, như: Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn dịch bệnh; phát triển trồng cây Na tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên; phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tại Phú Thượng, Lâu Thượng, Tràng Xá... Trong 5 năm toàn huyện đã vận động nhân dân hiến đất được gần 90.000 m2 để làm đường giao thông và các công trình xây dựng thiết yếu khác. Theo đánh giá hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 3 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới, đó là: Phú Thượng, Lâu Thượng và La Hiên. 9 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt từ 8 tiêu chí trở lên, còn lại là tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 7 tiêu chí.

MTTQ huyện Võ Nhai phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua " Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới"
Để phát huy những kết quả đã đạt được, phong trào "Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, huyện Võ Nhai  sẽ tập chung vào một số nội dung chủ yếu, đó là: Các cấp, các ngành tập chung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các chính sách và giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng khu dân cư. Phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Võ Nhai có thêm 5 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14 tiêu chí/1 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, không còn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt dưới 10 tiêu chí; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn.


Tại buổi Lễ phát động thi đua "Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới", Chủ tịch UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai đã tiến hành ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Anh Tuấn ( Đài TT-TH Võ Nhai)