Truy cập nội dung luôn

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Dân Tiến và Tràng Xá

2019-12-20 16:25:00.0

 

Sáng ngày 20/12, đoàn thẩm định, xét công nhận tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã thẩm định kết quả xây dựng NTM tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Dân Tiến và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá. Dự buổi kiểm tra, thẩm định có đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tránh Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Võ Nhai.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ngay từ khi triển khai thực hiện, 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc là Tràng Xá và Dân Tiến đã tích cực tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình xây dựng NTM, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời tranh thủ, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện để xây dựng NTM.

Kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi cá nước lạnh, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Dân Tiến

Đối với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Dân Tiến: tổng nguồn kinh phí thực hiện xây dựng NTM từ năm 2016  đến 2019 là trên 29,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là hơn 8,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là trên 8,5 tỷ đồng, ngân sách huyện là trên 900 triệu đồng, còn lại là huy động nhân dân đóng góp. Đến nay thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,58%. Trên 75km đường giao thông, gồm đường trục chính của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông, cứng hóa đảm bảo việc đi lại thuận tiện. 100% hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. 100% xóm có nhà văn hóa. Tỉ lệ người có việc làm thường xuyên chiếm 95,6%....

Đối với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá: Qua gần 10 năm thực hiện xây dựng NTM, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho chương trình này tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá là gần 78 tỷ đồng. Nguồn vốn được tập trung chủ yếu để thực hiện công tác quy hoạch; đầu tư thực hiện các hạng mục công trình thuộc các lĩnh vực như: xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, hỗ trợ xóa nhà dột nát và kiên cố hóa nhà ở... Trong phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tập trung cho người dân phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây bưởi, cây nhãn, hiện nay tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có 265 ha cây ăn quả. Sau 10 năm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã triển khai được 5 mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng hàng hóa; tổ chức 41 lớp tập huấn, chuyển giao KH-KT và đào tạo nghề cho người dân...

Sau khi kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế các tiêu chí NTM tại 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đoàn thẩm định thống nhất tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Dân Tiến và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đề nghị 2 địa phương trên cơ sở những đóng góp của các sở, ngành trong quá trình kiểm tra, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí. Qua đó làm cơ sở để Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tổng hợp, xem xét đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận chuẩn NTM đối với 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)