Truy cập nội dung luôn

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiên hà đối với người dân, doanh nghiệp

2020-04-01 16:59:00.0

 

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước UBND tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại đường dây nóng (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính):

- Số điện thoại cố định: 0208.3.838.838

- Số điện thoại di động: 0889.77.13.13

Địa chỉ hộp thư điện tử: duongaynong@www.alostories.com (tiếp nhận phản ánh khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ)