Truy cập nội dung luôn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI
A. Cơ cấu tổ chức: Số lượng đại biểu HĐND huyện: 36 đại biểu.
1. Thường trực HĐND huyện

 

1.1. Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai
Họ và tên: Bùi Thị Sen
Năm sinh: 1981
Trình độ LLCT: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
ĐT: 0983.228.555
Máy bàn: 0208.3827.21

 

1.2. Phó Chủ tịch HĐND huyện
Họ tên: Nịnh Văn Hào
Năm sinh: 1973.
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803827258
Điện thoại di động: 0915589555
Email: haonv.vonhai@www.alostories.com

 

                           

 

1.3. Ủy viên TT HĐND huyện:
Họ tên: Dương Văn Ngoan
Năm sinh: 1968.
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727257
Điện thoại di động: 0915589520
Email: ngoandv.vn@www.alostories.com

 

 

1.4. Ủy viên TT HĐND huyện: 
Họ tên: Lê Định Tấn
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng ban KTXH HĐND huyện.
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727258
Điện thoại di động: 0912601600
Email: tanld.vn@www.alostories.com

 

2. Các Ban thuộc Hội đồng nhân dân huyện
2.1. Ban Kinh tế Xã hội:

- Trưởng Ban:
Lê Định Tấn
- Phó Trưởng Ban chuyên trách:
Triệu Quốc Chuyên
2.2. Ban Pháp chế:
- Trưởng Ban:
Dương Văn Ngoan
- Phó Trưởng Ban chuyên trách:
Hoàng Minh Lý
3. Các Tổ đại biểu HĐND huyện
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TỔ HĐND HUYỆN
I. TỔ 1:
1. Ông Vũ Mạnh Hưng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai - Tổ trưởng.
2. Bà Vi Thị Bích Liên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, huyện Võ Nhai - Tổ phó.
3. Ông Dương Văn Ngoan - TV HU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai.
4. Ông Lê Định Tấn - TV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai.
5. Ông Lê Việt Bắc - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thần Sa.
6. Ông Hà Văn Quang - TV HU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Võ Nhai.
7. Ông Dương Văn Hào – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.
8. Ông Bùi Thanh Sơn - HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Võ Nhai.
9. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
10. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng, huyện Võ Nhai.
11. Ông Mai Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lâu Thượng, huyện Võ Nhai.
II. TỔ 2:
1. Ông Lê Mạnh Hùng - HUV, Bí thư Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá, huyện Võ Nhai - Tổ trưởng.
2. Ông Vương Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Liên Minh, huyện Võ Nhai - Tổ phó.
3. Ông Hoàng Minh Hiền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.
4. Ông Phạm Việt Tiến - TV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.
6. Bà Vũ Thị Huệ - TV HU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Võ Nhai.
7. Ông Triệu Quốc Chuyên - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai.
8. Bà Mông Thị Tuyết Nhung - HUV, Bí thư Huyện đoàn Võ Nhai.
9. Ông Lê Văn Hách - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Dân Tiến, huyện Võ Nhai.
10. Ông Đàm Văn Lượng - Bí thư Đảng uỷ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long, huyện Võ Nhai.
11. Ông Đặng Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phương Giao, huyện Võ Nhai.
III. TỔ 3:
1. Ông Hoàng Quốc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cúc Đường, huyện Võ Nhai - Tổ trưởng.
2. Ông Lê Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thần Sa, huyện Võ Nhai - Tổ phó.
3. Bà Bùi Thị Sen - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai. 
4. Ông Nịnh Văn Hào - TV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai.
5. Ông Hoàng Minh Lý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai.
6. Ông Nguyễn Việt Hưng - HUV, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Võ Nhai.
7. Ông Triệu Tiến Văn - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai.
8. Ông Hà Chiến Thuật - HUV, Bí thư Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nghinh Tường, huyện Võ Nhai.
9. Ông Nông Quý Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Sảng Mộc, huyện Võ Nhai.
10. Ông Nông Văn Tuyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vũ Chấn, huyện Võ Nhai.
11. Bà Lương Thị Mỹ Chải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung, huyện Võ Nhai.
12. Ông Ma Xuân Diệp - Trưởng xóm Lam Sơn, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cúc Đường, huyện Võ Nhai.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn
Theo Chương 2, Mục 2, Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 quy định:
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN
Điều 23. Chính quyền địa phương ở huyện
Chính quyền địa phương ở huyện là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.
Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện
1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.
2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.
4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.
5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.
6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội để xây dựng và phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
Điều 25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện
1. Hội đồng nhân dân huyện gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra.
Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
a) Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;
b) Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;
c) Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bốn mươi lăm đại biểu.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
3. Hội đồng nhân dân huyện thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc quy định tại khoản này.
Ban của Hội đồng nhân dân huyện gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định.
Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:
a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;
b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;
c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;
đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;
e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;
g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;
i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:
a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;
c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;
d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.
3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.
5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.