Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai bố trí công an chính quy tại 100% tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn

2020-03-12 15:09:00.0

Ngày 11/3, Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Trong đợt này huyện Võ Nhai có 22 đồng chí công an chính quy được điều động về đảm nhận các chức danh công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tại 5 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn huyện. Theo đó, đến thời điểm này huyện Võ Nhai đã điều động hơn 50 đồng chí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an tại 15/15 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn trên địa bàn huyện. Các cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn, bổ nhiệm, điều động đều là những đồng chí được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, đến nay Võ Nhai đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về làm nhiệm vụ tại 100% tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn. Qua đây giúp địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở.

 

            Triệu Nhài – Hữu Được (Trung tâm văn hóa, thể thao – Truyền thông)