Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Có một tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Sau 3 tháng kể từ ngày huyện Phú Bình chính thức phát hiện ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Úc Kỳ, huyện đã tiêu huỷ 7.350 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh của 667 hộ chăn nuôi ở 139 xóm của 15 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn với tổng trọng lượng hơn 427.000kg.

Tăng cường kiểm soát việc lưu thông gia súc, gia cầm tại các chốt kiểm dịch.

Đến nay, huyện có 1 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (Tân Khánh) công bố hết dịch; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Úc Kỳ từ ngày 5-5 đến nay không phát sinh thêm ổ dịch mới, không có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ.

UBND huyện Phú Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 19 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Khánh với tổng số tiền hơn 448 triệu đồng. Hiện, huyện đang hoàn thiện hồ sơ cho các hộ chăn nuôi tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Úc Kỳ có lợn buộc phải tiêu huỷ với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Dự kiến số tiền hỗ trợ chi trả cho các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu huỷ trên địa bàn toàn huyện tính đến thời điểm hiện nay là 13.926 triệu đồng.

Nguồn: baothainguyen.org.vn

Kim Ngân