Truy cập nội dung luôn

Đăng ký số lượng và nhu cầu tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2019; Công văn số 227/SNV-CCVC ngày 15/02/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch số 242/KH-VPUBND ngày 06/8/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho Lãnh đạo, công chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nâng cao nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức cần cử đi tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn; đồng thời cho ý kiến về nội dung các chuyên đề tập huấn (theo phiếu khảo sát kèm theo) gửi về Ban Tiếp công dân tỉnh để tổng hợp trước ngày 20/03/2019.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com