Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 12/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 90/HD/BTGTU về hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết xem tại File đính kèm