Truy cập nội dung luôn

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai

Chiều 28/11, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ (BTV) huyện ủy Võ Nhai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Huyện ủy Võ Nhai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của huyện có tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 14/19 chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với mục tiêu của Nghị quyết. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 6,4%/năm (vượt 0,4% so với mục tiêu Nghị quyết), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,1% (vượt 0,1% mục tiêu Nghị quyết); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 7,4% (vượt 1,4% mục tiêu Nghị quyết); tổng thu ngân sách tăng 13% (vượt 3% mục tiêu Nghị quyết). Năm 2019 huyện có 5 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 6 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 8,88%. Số đảng viên kết nạp hằng năm đạt trên 200 đảng viên (vượt 28,13% Nghị quyết đề ra). Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu dự kiến khó đạt so với mục tiêu Nghị quyết, gồm: cơ cấu ngành và giá trị sản xuất ngành dịch vụ; số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia; tỷ lệ cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh về việc tổ chức Đại hội. Huyện ủy cũng đã xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp cấp ủy cơ sở, cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn đảm bảo ổn định trước Đại hội. Chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thị trấn rà soát quy hoạch cán bộ xong trong tháng 11/2019. Các tiểu ban phục vụ Đại hội đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay việc sắp xếp một số đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng không đủ tuổi tái cử chính quyền trước Đại hội gặp khó khăn…

Huyện Võ Nhai đã kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy 3 nội dung gồm: Hỗ trợ kinh phí thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho 3 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thần Sa, Vũ Chấn và Sảng Mộc hiện đang đạt dưới 10 tiêu chí; hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị trường học với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng; hỗ trợ, kinh phí cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Liên Cơ (thị trấn Đình Cả) khoảng 10 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, chỉ rõ các hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của huyện Võ Nhai. Đặc biệt là các vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến đề xuất, kiến nghị của huyện.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành nguồn ngân sách lớn để hỗ trợ huyện Võ Nhai phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Là địa phương có diện tích rộng, khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với phát triển nông nghiệp; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần đưa ra giải pháp, phương án cụ thể đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả và cây dược liệu….

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội ban hành một Nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đối với huyện vùng cao Võ Nhai, địa phương có trên 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Nghị quyết này càng có ý nghĩa quan trọng. Với tầm quan trọng đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sau khi có hướng dẫn của tỉnh, cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết, gắn với các chỉ tiêu phát triển của giai đoạn tiếp theo. Đối với 5 chỉ tiêu còn đạt thấp, huyện cần đánh giá chi tiết, kỹ lưỡng từng chỉ tiêu, xác định nguyên nhân, giải pháp phải thực sự cụ thể, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân để đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội các cấp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội... Về những nội dung kiến nghị, đề xuất của BTV Huyện ủy Võ Nhai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương và giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với tỉnh giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Hiếu – Mạnh Thắng