Truy cập nội dung luôn

Triển lãm “Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử”

 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý, sáng ngày 15/01, tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử”.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 15/ 01 đến 5/02/2020. Thông qua 150 bức ảnh, tư liệu và hiện vật triển lãm đã giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Nội dung trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay).

Triển lãm là hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về quê hương Thái Nguyên, phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Nguồn: www.alostories.com

Xuân Huy