Truy cập nội dung luôn

Tỉnh ủy Thái Nguyên: Rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 9/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện thường trực các Đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 2 đơn vị là Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Bằng (huyện Đại Từ) và phường Mỏ Chè (thành phố Sông Công) để chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp để chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại hội điểm Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Bằng, huyện Đại Từ và phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công đã thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động; thảo luận các văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên, bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung cao đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên đảm bảo yêu cầu đề ra. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tuy nhiên, công tác điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch đôi khi còn lúng túng; việc sắp xếp chương trình Đại hội chưa thật sự hợp lý, khoa học; báo cáo tóm tắt trình đại hội của các đảng bộ cần thêm biểu mẫu đánh giá; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành chưa chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy viên; một số ý kiến tham luận tại Đại hội còn có nội dung liệt kê, chưa đi sâu đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương; việc trang trí khánh tiết có điểm chưa thống nhất.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tổ chức rút kinh nghiệm qua tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các đảng bộ cấp cơ sở còn lại, tạo thuận lợi để tổ chức Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp để chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp các TCCSĐ trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tổ chức nghiên cứu sâu sắc một số vấn đề được rút ra và khắc phục các hạn chế qua việc tổ chức đại hội điểm cơ sở.

Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Công điện ngày 7/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Nguồn: www.alostories.com

Thu Hà