Truy cập nội dung luôn

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 4018/CV/BTGTU về phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Cụ thể như sau: 

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại file đính kèm