Truy cập nội dung luôn

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”.

2020-04-27 16:11:00.0

 

Ngày 27/4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” với 63 tỉnh, thành phố và 12 bộ, ban, ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Mai Văn Chính, Phó Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện Đề án nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài; phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự phát triển bền vững của đất nước; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án, đến thời điểm hiện tại có 14 cơ quan trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn thực hiện thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Trong đó, ở 12 cơ quan trung ương đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng, có 42 ứng viên trúng tuyển. 17 địa phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh lãnh đạo cấp sở và cấp phòng, có 386 ứng viên trúng tuyển. Việc thực hiện thí điểm thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ; lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương đã quan tâm, tích cực, chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Đề án đạt kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế khi thực hiện Đề án như: Việc chuẩn bị và chỉ đạo nội dung thi tuyển chưa đầy đủ và có những điểm chưa rõ ràng; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ; nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng, thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động khác của đơn vị; việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo chưa thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia.... 

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó xác định tỷ lệ tối thiểu khoảng 50% vị trí lãnh đạo, quản lý khi bổ nhiệm phải thông qua thi tuyển; tiến hành tổng kết Đề án vào quý IV/2020. Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy trình, thủ tục tổ chức thi tuyển theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển.  

Tại hội nghị, các  bộ, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thi tuyển; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc thi như: Xem xét có quy định linh hoạt hơn, giao quyền quyết định hình thức tổ chức thi (gồm thi viết, thi trình bày Đề án) cho cơ quan tổ chức thi để đảm bảo phù hợp với từng vị trí, chức danh thi tuyển; sửa quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia; có chính sách đặc thù cho các ứng cử viên trúng tuyển nhằm thu hút người giỏi, xuất sắc tham gia thi; đề nghị Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn quy định rõ về nhiệm vụ quyền hạn, các cơ quan giúp việc Hội đồng thi; kinh phí tổ chức thi...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị đề xuất của các đại biểu đồng thời đề nghị trong thời gian tới những cơ quan, đơn vị, địa phương nào chưa thực hiện thí điểm tiếp tục rà soát các chức danh dự kiến thi tuyển, xây dựng các tiêu chuẩn để trình lãnh đạo phê duyệt. Bộ sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn để thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thực hiện rộng rãi trong toàn quốc sau khi kết thúc Đề án thí điểm vào cuối năm 2022.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Mai