Truy cập nội dung luôn

Từ ngày 24/4, đường sắt chạy lại nhiều mác tàu địa phương

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày mai (24/4), sẽ tổ chức chạy lại tàu địa phương trên các tuyến Hải Phòng, Yên Bái. Ở khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng từ ngày 25/4.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy lại hàng ngày đôi tàu LP5/6. Tàu LP5 chạy ga Hà Nội lúc 15h20, ga Long Biên lúc 15h30, đến ga Hải Phòng lúc 18h00; tàu LP6 chạy ga Hải Phòng lúc 9h05, đến ga Long Biên lúc 11h32, ga Hà Nội lúc 11h40.

Tuyến Hà Nội - Yên Bái, chạy lại hàng ngày đôi tàu khách YB3/YB4. Từ ngày 24/4, tàu YB4 chạy tại ga Yên Bái lúc 14h45, đến ga Hà Nội lúc 19h20. Từ ngày 25/4, tàu YB3 chạy tại ga Hà Nội 6h10, đến ga Yên Bái lúc 10h50.

Ở khu vực phía Nam, tàu SE21 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 09h31, đến ga Sài Gòn lúc 6h20. Tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 11h40, đến ga Đà Nẵng lúc 6h28.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, từ ngày 29/4, chạy lại hàng ngày đôi tàu SNT1/SNT2. Tàu SNT1 chạy tại ga Nha Trang 20h00, đến ga Sài Gòn lúc 5h26; Tàu SNT2 chạy tại ga Sài Gòn lúc 20h30, đến ga Nha Trang lúc 5h30.

Trước đó, ngành Đường sắt thông báo, từ hôm nay (23/4), tổ chức chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE1/2 tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 3 đôi tàu khách chạy suốt trên tuyến này hàng ngày gồm: SE1/SE2, SE3/SE4 và SE5/SE6.

Cũng từ ngày hôm nay, ngành Đường sắt chạy lại hàng ngày đôi tàu khách NA1/2 tuyến Hà Nội - Vinh. Với mác tàu này, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội áp dụng chính sách giảm giá vé từ 10-30% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tàu chạy SE1 tại ga Hà Nội lúc 22h15, đến Sài Gòn lúc 5h45; tàu SE2 tại ga Sài Gòn lúc 21h55, đến ga Hà Nội lúc 5h30. Tàu NA1 chạy tại ga Hà Nội lúc 22h45, đến ga Vinh lúc 5h16; tàu NA2 chạy ga Vinh lúc 22h05, đến ga Hà Nội lúc 5h10.

Nguồn: chinhphu.vn