Truy cập nội dung luôn

Phú Bình phân bổ 15.750 tấn xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

 

Huyện Phú Bình vừa phân bổ 15.750 tấn xi măng được tỉnh hỗ trợ năm 2020 để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới đến tận công trình cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc theo nguyên tắc: Ưu tiên hỗ trợ cho 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích nông thôn mới trong năm nay là Bàn Đạt và Tân Thành; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông thôn mới kiểu mẫu Tân Đức, khối lượng còn lại phân bổ cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xóm Việt Long, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt làm đường bê tông từ nguồn hỗ trợ xi măng

Theo thứ tự ưu tiên như trên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt được phân bổ 3.833 tấn; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thành được phân bổ 3015 tấn; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Đức được phân bổ 1.118 tấn. Như vậy huyện Phú Bình đã phân bổ cho 16 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để thi công 108 công trình đường giao thông loại B và C. Tổng chiều dài các tuyến đường thi công được là trên 90km đường giao thông gồm: Đường trục tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, trục xóm, liên xóm, ngõ xóm và đường nội đồng.

Trước khi phân bổ, UBND huyện đã yêu cầu UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cam kết sử dụng nguồn xi măng đúng mục đích, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Do đó, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã chỉ đạo các xóm chuẩn bị sẵn về mặt bằng và nhân dân, chủ động nộp tiền đối ứng để thi công các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Nguồn: www.alostories.com   

Nguyễn Chi (Phú Bình)