Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,7%

 

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình hiện đang gặp khó khăn. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tăng trưởng thấp, hiện đạt 4.573,8 tỷ đồng, bằng 23,8% kế hoạch (tăng 2,7% so với cùng kỳ). Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.216,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, khu vực địa phương là 357,1 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Sản xuất gạch tại Công ty TNHH Gạch Tuynel Điềm Thụy (Phú Bình).

Với mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt trên 19 nghìn tỷ đồng, thời gian tới, huyện Phú Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách của Nhà nước, đề án khuyến công, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khi vẫn tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Nguồn: baothainguyen.vn

Ngọc Ánh