Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: 7 sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận OCOP

 

Theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2019, huyện Đồng Hỷ có 7/25 sản phẩm nông nghiệp trong toàn tỉnh được đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt sao. Các sản phẩm đạt điểm trung bình từ 6,2-8,9; trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 2 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Vùng nguyên liệu của HTX chè Thịnh An (đơn vị có 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP). Ảnh: Bình Yên

Cụ thể, nhóm sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, gồm: Chè móc câu của Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc An toàn Nguyên Việt (tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Minh Lập); Minh Tâm Trà, Bảo Lâm Trà của Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tuyết Hương (tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung); Chè Thịnh An đặc biệt của Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chè Thịnh An (thị trấn Sông Cầu) và Miến dong Việt Cường 200g của Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Miến Việt Cường (tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Thượng). Các sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, gồm: Chè Thịnh An Thượng Hạng và Miến khoai lang Việt Cường 500g…

Nguồn: baothainguyen.vn

Chung An