Truy cập nội dung luôn

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

 

Chiều ngày 27/12, UBND tỉnh đã họp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên triển khai 8 chương trình 16 đề án  và 21 dự án, công trình trọng điểm. Việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm đã bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó  khăn như: Nhu cầu vốn đầu tư các chương trình, đề án, dự án rất lớn; một số dự án, công trình trọng điểm được đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư (PPP) gặp khó khăn do hệ thống văn bản hướng dẫn của Trung ương còn chưa cụ thể; một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đang trong quá trình thu hút nhà đầu tư, vận động vốn đầu tư, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện…

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm và ý kiến đánh giá của các sở, ngành, địa phương về những khó khăn, thuận lợi trong quá triển khai thực hiện và đưa ra các đề xuất kiến nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá từng chương  trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm do ngành, địa phương thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo để triển khai tổ chức Hội nghị Tổng kết vào ngày 08/01/2020. Giao các ngành, địa phương đăng ký nội dung tham luận với Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 27 – 28/12./.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Tâm