Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tiếp công dân

 

Sáng ngày 20/1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tiếp công dân tỉnh nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (20/1/2015 - 20/1/2020).

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Tiếp công dân tỉnh

Trong những năm qua, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng và đột xuất và đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. Phối hợp với các cơ quan tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân; thường xuyên trao đổi với các cơ quan phối hợp đôn đốc giải quyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với những vụ việc chậm hoặc chưa giải quyết. Đồng thời Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động hướng dẫn, giải thích công dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Năm 2019, tổng số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là 2.118 lượt (tăng 73,75% so với cùng kỳ năm 2018), với 1125 người/817 vụ việc...

Phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Ban Tiếp công dân trong 5 năm qua đồng thời nhấn mạnh: Tiếp công dân là một công việc khó khăn, áp lực về thời gian và nội dung giải quyết. Mặc dù vậy, trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Ban Tiếp công dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nỗ lực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết, xử lý được nhiều vụ việc. Đồng chí Vũ Hồng Bắc mong muốn trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ  cán bộ của Ban cần tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, thường xuyên cập nhật các văn bản chính sách mới. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, các địa phương trong giải quyết đơn thư, khiếu nại để người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nguồn: thai nguyên.gov.vn

Đức Cường