Truy cập nội dung luôn

Nghiệm thu Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên và vai trò của Samsung”

Fri May 15 15:32:00 GMT+07:00 2020

 

Ngày 15/5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên và vai trò của Samsung”. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh kết luận hội nghị

Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên và vai trò của Samsung” do Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), đại học Fulbright Việt Nam là đơn vị thực hiện. Đề án là một trong những công trình nghiên cứu kinh tế quan trọng, nhằm tổng kết thực tiễn, đưa ra các đánh giá kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tổng thể giai đoạn 2015 - 2020; cung cấp các thông tin quan trọng phục vụ hoạch định chính sách của tỉnh cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Tại hội nghị, T.S Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc chương trình Giảng dạy kinh tế Fullbright tại TP Hồ Chí Minh đã trình bày tóm tắt nội dung Đề án, trong đó đi sâu vào phân tích bối cảnh, mục tiêu và cách tiếp cận của Đề án; sự hiện diện của Samsung và những thay đổi quan trọng đối với tỉnh; định vị năng lực cạnh tranh của Thái Nguyên hiện tại và tương lai; cụm ngành điện tử tỉnh Thái Nguyên và vai trò của Samsung...

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, nhận xét cùng những đề nghị cần được làm rõ, bổ sung của các thành viên Hội đồng, đơn vị thực hiện Đề án đã phản biện, giải trình các nội dung có liên quan. Tiếp đó, các thành viên Hội đồng đã tiến hành chấm điểm Đề án. Kết quả, Đề án được đánh giá đạt loại Giỏi, với 9,2 điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh khẳng định: Đề án có giá trị thực tiễn và khoa học cao; các phương pháp nghiên cứu khoa học và phù hợp; có tính logic và công phu, có giá trị tham khảo cao trong định hướng các chính sách phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu đơn vị thực hiện cần phân tích kỹ hơn trong Đề án những lợi ích và thách thức trước sự hiện diện của Samsung đối với tỉnh; gợi ý thêm những giải pháp để đạt được các mục tiêu trọng tâm, có định hướng theo yêu cầu mà Đề án đặt ra. Đề án được Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp tỉnh nhất trí thông qua, có tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Hiếu