Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên

2019-08-06 18:44:00.0

 

Ngày 6/8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên để đánh giá tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2019. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên đã báo cáo nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết tháng 7/2019, tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 30.100 tấn, đạt 54% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng cây vụ xuân gần 6600 ha, bằng 93,09% so với cùng kỳ; tổng diện tích cây vụ mùa trên 5800 ha. Ngoài ra, Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã cấp giống, phân bón cho người dân trồng 128ha rừng tập trung và 30ha cây phân tán; đang thực hiện mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap với quy mô 40ha, tập trung ở các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Minh Đức, Thành Công, Phúc Thuận và Phúc Tân. Các phương án đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất và trữ nước phục vụ tưới vụ xuân đã được thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chủ động xây dựng. Hiện nay, Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã hoàn thành hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Đến nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, toàn Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tiến hành tiêu huỷ trên 27.000 con lợn với trọng lượng trên 1.161 tấn, tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ cho chủ hộ có lợn phải tiêu huỷ trên 47 tỷ đồng. Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã triển khai 3 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, cấp cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc gần 5.000 lít hoá chất và 100.000kg vôi bột để kịp thời phục vụ công tác dập dịch.

Tại buổi làm việc, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên cũng đã kiến nghị đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về một số nội dung: Hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương, ban hành các văn bản hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình OCOP tại cấp huyện; tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình kênh mương từ hệ thống kênh Hồ Núi Cốc, Hồ Suối Lạnh, Hố Nước Hai trên địa bàn thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; cấp kinh phí, xi măng cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và thực hiện xóm, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017 – 2020; tiếp tục cấp kinh phí của tỉnh để hộ trợ các hộ chăn nuôi thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đầu tư các hạng mục vào vùng cây ăn quả tập trung tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phúc Thuận; sớm triển khai thực hiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tiên Phong…

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế mô hình cây ăn quả của hộ gia đình ông Nguyễn Viết Quỳnh, xóm Khe Đù, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phúc Thuận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc phát triển nông nghiệp của thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên cần có phương án thúc đẩy tăng trưởng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm cũng như phát triển lĩnh vực trồng trọt, để bù đắp giá trị thiếu hụt của ngành chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục rà soát lại kế hoạch phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để chủ động trước diễn biến thời tiết phưc tạp trong thời gian tới; quan tâm đến việc xây dựng xóm, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017 – 2020; quan tâm phát triển kinh tế tập thể, chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong nông nghiệp để tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển; phát huy những lợi thế riêng biệt để đầu tư phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch sinh thái. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của tỉnh xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết những kiến đề xuất, kiến nghị của thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên.

Trước đó, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất cây ăn quả tập trung xóm Khe Đù, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phúc Thuận.

Nguồn: www.alostories.com

Duy Linh – Thanh Hiếu