Truy cập nội dung luôn

Đại học Thái Nguyên tiếp tục cho học viên, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid – 19

2020-02-28 17:29:00.0

Sáng ngày 28/2, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị thành viên để bàn các giải pháp tiếp tục tăng cường các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì buổi họp trực tuyến

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và đưa ra các nội dung, giải pháp liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của Trung Ương, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên đề ra; tiếp tục tiến hành đồng bộ các giải pháp, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đối với toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên trong Đại học; tổ chức tổng vệ sinh, tẩy rửa, phòng dịch, bố trí dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước sạch…tại các khu công cộng; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các khu dịch vụ trong khuôn viên  các nhà trường; xây dựng phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi người học người học trở lại học tập…

Về việc nghỉ học của các học viên, sinh viên, ĐHTN giao Hiệu trưởng các đơn vị thành viên quyết định cụ thể về việc tiếp tục lùi thời gian trở lại trường của đơn vị mình từ 1 - 2 tuần trong khoảng thời gian từ ngày 02/3/2020 đến 15/3/2020, riêng Trường THPT Thái Nguyên thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; hoạt động thực tập, thực tế, hội đồng… của học viên, sinh viên căn cứ vào thông báo của các đơn vị có liên quan và do Hiệu trưởng các đơn vị thành viên quyết định.

Bên cạnh đó, ĐHTN đề nghị các đơn vị thành viên tăng cường công tác dạy và học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh; các đơn vị chủ động điều chỉnh, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Loan - TNU Media