Truy cập nội dung luôn

Triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

2020-05-08 14:21:00.0

Ngày 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 4131/CV/BTGTU về triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

Cụ thể như sau:

Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đây

Nguồn: www.alostories.com