Truy cập nội dung luôn

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

2020-03-29 20:36:00.0

Ngày 29/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1012/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể như sau: 

Nguồn: www.alostories.com