Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

2017-11-29 08:11:00.0

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các công ty và cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong năm 2017, Đoàn công tác của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại một số bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh trên địa bàn và tăng cường hoạt động tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cổng thông tin điện tử giới thiệu một số hình ảnh hoạt động về an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2017.

Kiểm tra việc bố trí phòng ăn tại các bếp ăn tập thể

Chế biến thức ăn tại các bếp ăn tập thể

Các dụng cụ ăn uống được cất giữ sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Đoàn công tác của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra khâu chế biến thức ăn tại một số bếp ăn tập thể

Lãnh đạo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện việc test nhanh hàn the, fooc mol

đối với giò chả tại các cơ sở chế biến giò chả

Tập huấn về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

 


Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Thu Trang