Truy cập nội dung luôn

Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học, đi học

2020-03-13 20:19:00.0

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 785/UBND-KGVX về phương án cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học, đi học.

Cụ thể như sau:

Nguồn: www.alostories.com