Truy cập nội dung luôn

Kéo dài thời gian nhận bài dự thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

2020-04-24 07:41:00.0

Ngày 23/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 4105/CV/BTGTU về kéo dài thời gian nhận bài dự thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

Cụ thể như sau: