Truy cập nội dung luôn

Cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học

2020-04-11 19:27:00.0

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1241/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học

Cụ thể như sau:

Nguồn: www.alostories.com