Truy cập nội dung luôn

Quyết định thu hồi Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

Ngày 31/3/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 855/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên của Công ty TNHH Ngọc Đông.

Xem nội dung tại File đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)