Truy cập nội dung luôn

QĐ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com