Truy cập nội dung luôn

Cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh Thái Nguyên

Cùng với các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù ưu đãi đầu tư:

Thái Nguyên có 7/9 đơn vị cấp huyện thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hóa và thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 10% kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp đầu tư vào các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình và thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong thời hạn mười năm, được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư khi thành lập được miễm thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài cơ chế ưu đãi theo quy định của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đầu tư công trình ngoài hàng rào; dự án nông nghiệp, công nghệ cao khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; đối với những dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp với Nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách ưu đãi đặc thù.

 

Nguồn: www.alostories.com

Phòng Biên tập Trị sự (tổng hợp, biên tập)