Truy cập nội dung luôn

Quyết định thu hồi Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định v/v thu hồi Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Quyết định này chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên của Công ty TNHH Ngọc Đông.

Lý do: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xin mời xem file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC(Tổng Hợp)