Truy cập nội dung luôn

Quyết định ban hành Danh mục dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com