Truy cập nội dung luôn

NQ chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com