Truy cập nội dung luôn

Thực hiện triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1657/UBND-NC về thực hiện triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Chi tiết xem tại file đính kèm