Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Số lượng tuyển: 02 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Điều kiện dự tuyển và thành phần hồ sơ dự tuyển: Xem chi tiết tại Thông báo số 203/TB-VPUB ngày 05/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2020 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ:

http://www.www.alostories.com; http://vpubnd.www.alostories.com)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/5/2020 đến ngày 05/6/2020, trong giờ hành chính.

Địa điểm liên hệ nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083.759.428.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo để các thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển đúng thời gian quy định và địa điểm nhận hồ sơ.

 Xin mời xem chi tiết file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)