Truy cập nội dung luôn

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

 

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

Thông báo tìm kiếm: ông Hồ Đình Xuân- sinh năm 1979.

Cư trú tại: Xóm Tân Sơn 9, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Là người dai diện theo pháp luật của Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bao Bì Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ông Hồ Đình Xuân vắng mặt tai nơi cư trứ từ năm 2017.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Hồ Đình Xuân liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ: Tổ 2, TT Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đề giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bao Bì Xuân Phương.

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho ông Hồ Đình Xuân- sinh năm 1979 ; Nơi cư trú cuối cùng: Xóm Tân Sơn, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ông Hồ Đình Xuân  ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bao Bì Xuân Phương. Trong thời hạn 02 tháng kề từ ngày đăng phát lần đầu tiên nếu ông Xuân không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Phú Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật”. 

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)