Truy cập nội dung luôn

Cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN ngày 06/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu văn bằng trung cấp, cao đẳng theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên.

2. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền về Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết file đính kèm 

Nguồn Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)