Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1773/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm