Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: www.alostories.com

Phòng Biên tập - Trị sự