Truy cập nội dung luôn

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1541/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết file đính kèm