Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 37, UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 36/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 37, UBND tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết file đính kèm