Truy cập nội dung luôn

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1718/UBND-CNN về tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng.

Chi tiết xem tại File đính kèm